Fognail® Marine Snelle Aanval Set

Fognail® Marine Snelle Aanval Set

Fognail® Marine Snelle Aanval Set Speciaal ontwikkeld voor de zeevaart. Voldoet aan de nieuwste vereisten van SOLAS-resolutie MSC. 365 (93) goedgekeurd op 22 mei 2014. Speciale Voordelen van de Fognail® Marine Snelle Aanval Set: Weinig mankracht tijdens inzet - klaar…

Lees meer
Koelende Kleding

Koelende kleding

Producten die helpen bij het koelen van het lichaam en een gevecht aangaan met ”Heat Stress”.

Wij bieden u de oplossing die u nodig heeft om de warmte te lijf te gaan tijdens uw werk, rust of spel. Wij bieden producten aan, die volgens drie verschillende technologie?n werkzaam zijn om de job op de juiste manier te klaren:

  • Koeling door verdamping
  • Phase Change Koeling
  • Circulatie koeling.
Lees meer
MAYDAY-HANSA-BOARD

MAYDAY-HANSA-BOARD

zie ook volledige productbeschijving De NVBR Leidraad Bestrijding Waterongevallen 2004 adviseert een redplank te gebruiken bij oppervlakteredding door de brandweer. Deze redplank heet: MAYDAY-HANSA-BOARD REDPLANK LEIDRAAD BESTRIJDING WATERONGEVALLEN DOOR DE BRANDWEER 2004 Met schuimgevulde rotatiegegoten polyetheen plank met een drijfvermogen…

Lees meer
De Blustechniek Met Waternevel

De Blustechniek met Waternevel

 

“DE” Blustechniek met Waternevel

Snel blussen
Met deze onconventionele blustechniek en daardoor de daardoor te gebruiken tactiek, is het mogelijk zeer snel en veilig een nog onoverzichtelijke brand te stabiliseren en tijd te winnen om verdere maatregelen te nemen.
Het gewenste blusresultaat, de verkleining van een vlammenzee, treed binnen seconden in!
Bij deze nieuwe onconventionele wijze van brand blussen is het niet noodzakelijk deuren of andere toegangen tot de brand te openen.
Daardoor worden de ongewenste zuurstoftoevoer en een mogelijke uitbreiding van de brand voorkomen.
Het blussen ontstaat door het opwarmen van de door de Fognail® ingespoten, fijne waternevel in de brandhaard.
De fijn verdeelde water druppels veroorzaken een bijna volledige verdamping van het water. De hierdoor ontstane nevel verdringt de zuurstof, voor de verbranding noodzakelijk, en verstikt de vlammen.
Een nieuwe spontane ontbranding wordt hierdoor bemoeilijkt.
De rookgassen worden met de nevel gebonden en door eventuele beschikbare openingen naar buiten afgevoerd.

Lees meer
Zoeken