De Blustechniek Met Waternevel

De Blustechniek met Waternevel

 

“DE” Blustechniek met Waternevel

Snel blussen
Met deze onconventionele blustechniek en daardoor de daardoor te gebruiken tactiek, is het mogelijk zeer snel en veilig een nog onoverzichtelijke brand te stabiliseren en tijd te winnen om verdere maatregelen te nemen.
Het gewenste blusresultaat, de verkleining van een vlammenzee, treed binnen seconden in!
Bij deze nieuwe onconventionele wijze van brand blussen is het niet noodzakelijk deuren of andere toegangen tot de brand te openen.
Daardoor worden de ongewenste zuurstoftoevoer en een mogelijke uitbreiding van de brand voorkomen.
Het blussen ontstaat door het opwarmen van de door de Fognail® ingespoten, fijne waternevel in de brandhaard.
De fijn verdeelde water druppels veroorzaken een bijna volledige verdamping van het water. De hierdoor ontstane nevel verdringt de zuurstof, voor de verbranding noodzakelijk, en verstikt de vlammen.
Een nieuwe spontane ontbranding wordt hierdoor bemoeilijkt.
De rookgassen worden met de nevel gebonden en door eventuele beschikbare openingen naar buiten afgevoerd.

Lees meer
Zoeken