R%20 John%20olav%20jacket

Hypothermie Pak

Het Blizzard Rescue Jacket is een lang pak met Reflexcell mouwen en capuchon. De sluiting is aan de voorkant met klittenband, aan de onderkant is er een bungee koord bevestigd, ten behoeve van de meest effectieve warmte-isolatie.

Artikelnummer: Hypothermie overlevings pak Categorie:

Beschrijving

Hypothermie Overlevings Pak

Het Blizzard Hypothermie Overlevings Pak is een lang pak met Reflexcell mouwen en capuchon. De sluiting is aan de voorkant met klittenband, aan de onderkant is er een bungee koord bevestigd, ten behoeve van de meest effectieve warmte-isolatie.

Het pak is volledig wind- en waterdicht en is geschikt voor tal van toepassingen, met inbegrip  van reddingen, massa-evacuatie en decontaminatie procedures.

Het is ook geschikt in noodsituaties voor outdoor enthousiastelingen, waaronder, zeilen, zwemmen,  klimmen, vissen, berg- en boswandelingen  of in feite elke outdoor activiteit.

Gemaakt van Reflexcell   biedt het Blizzard Overlevings Pak de ultieme thermische kwaliteit en is een effectief instrument in de preventie en behandeling van hypothermie (onderkoeling.)

Technische specificaties
De Blizzard Overlevings Pak is een uniek kledingstuk in een zeer kleine verpakking. Een tot de enkel lag pak met een kap, vervaardigd uit Reflexcell ™ materiaal, om de drager te beschermen en zich kan opwarmen, met behoud van volledige mobiliteit.
Het is warm genoeg voor de koudste omstandigheden, en in tegenstelling tot lichtere producten, niet scheurt of wordt weggeblazen.

“… Het pak heeft ongetwijfeld mijn leven gered”.

GEGEVENS
• Afmeting (vacuüm verpakt): 15 x 11 x 3 cm.
• Volume: 0,5 liter.
• Gewicht: 240 gram.
• Afmeting: (onverpakt) 1,15 meter – één maat past allemaal.
• Kleur: Oranje, Zilver of Green.

KENMERKEN
• Grote uitgebreide kap beschermt tegen wind en regen.
• Elastiek aan de onderkant.
• Doorzichtige polyethyleen mouwen beschermen tegen wind en regen.
• Eén maat past een kind en een volledig aangeklede volwassene.

VERMOGEN
• Warmte: 8 Togs, gelijk aan een gewatteerde jas.
• Weer bescherming: volledig waterdicht en winddicht.
• Opslag: Pakken kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en worden niet beïnvloed door temperatuur of vochtigheid.
• Draagbaarheid: het kleine formaat en het lichte gewicht maken het pak makkelijk mee te nemen, hetzij als persoonlijke veiligheids uitrusting, of voor een snelle inzet bij   noodgevallen met grote groepen mensen.
• Hergebruik: de pakken kunnen vele malen worden hergebruikt zonder verlies van prestaties.

TOEPASSINGEN

Hulpdiensten
Het Blizzard Overlevings pak is een essentieel hulpmiddel voor vele situaties waarin mensen moeten warm worden gehouden of onmiddellijk behandeld moeten worden voor koeling of onderkoeling. Het is uniek in zijn combinatie van licht gewicht en uitstekende thermische prestaties, terwijl waardoor de gebruikers totale bewegingsvrijheid ervaren.
Toepassingen zijn onder andere: Alles militaire inzetten bij Landmacht en Marine en bergredding, civiele evacuaties en rampen.
Blizzard Overlevings pakken zijn bijzonder waardevol in situaties met ‘Lopende Gewonden’. Ze zijn even nuttig voor omstanders bij ongevallen, die vaak ernstig onderkoeld raken, terwijl alle aandacht is gericht op het slachtoffer.
Onze pakken worden steeds vaker gekozen als standaard uitrusting van de militaire gebruikers, hulpdiensten, de civiele hulpdiensten planners, medische autoriteiten en reddingsteams.

Buitensport
Veel wandelaars, klimmers, speleologen, kanovaarders, berg reddingsteams, ski-alpinisten, avontuur racers en anderen dragen de Blizzard Overlevings pakken als veiligheid van het product in geval van ongevallen of calamiteiten.
Door het mee nemen van een paar Blizzard Overlevings pakken, kan een groepsleider directe hulp aan personen bieden, met een risico op het ontwikkelen van Onderkoeling, zonder dat de hele groep moet stoppen tijdens de activiteiten van de dag. Reddingswerkers dragen Blizzard pakken uit voorzorg om erger te voorkomen.

Motorisering & Buiten Werken
De Blizzard pakken zijn de ideale persoonlijke beschermingsmiddelen voor automobilisten en werknemers, die gestrand zijn in afgelegen gebieden – vooral als ze hulp nodig hebben of om hulp te zoeken of bij het bedienen van apparatuur bij b.v. lekke banden.

Leger
Dit zeer compacte stukje persoonlijke bescherming is ideaal voor gebruik door eenheden van Speciale Operaties.

Hot tips
Als je gaat zitten of hurken, kan de jas naar beneden worden getrokken om bijna het hele lichaam te bedekken.
Omdat Reflexcell ™ producten revolutionair en veelzijdig zijn, raden wij het lezen van de volledige gebruiksaanwijzing sterk aan.

 

BLIZZARD RESCUE JACKET

The Blizzard Rescue Jacket is a full length jacket with Reflexcell™ sleeves and hood. It is front opening with hook and loop tape, at the bottom there is a bungee cord fastening providing effective heat retention.

The jacket is completely wind proof and waterproof and is suitable for numerous uses including rescues, mass evacuation and de-contamination procedures.

It is also suitable in emergency situations for outdoor enthusiasts including climbing, fishing, mountain walkers and Bushcraft or in fact any outdoor pursuits.

Made from Reflexcell™ the Blizzard Rescue Jacket offers the ultimate in thermal quality and is an effective tool in the prevention and treatment of hypothermia.

Technical Specifications

The Blizzard Survival Jacket is a unique garment with a tiny packed size. A thigh-length jacket with a hood, made from Reflexcell™ material, it enables the wearer to be protected and re-warmed whilst remaining completely mobile.

It is warm enough for the coldest conditions, and unlike lighter products, does not easily tear or blow away.

“…it undoubtedly saved my life”.

SPECIFICATIONS

 • Size (vacuum packed): 15 x 11 x 3 cm.
 • Volume: 0.5 litres.
 • Weight: 240 grams.
 • Size: (unpacked) 1.15 metres – one size fits all.
 • Colour: Orange, Silver or Green.

FEATURES

 • Large extended hood protects against wind and rain.
 • Elasticated lower hem.
 • Clear polythened Sleeves to protect against wind and rain.
 • One size fits child to fully clothed large adult.

PERFORMANCE

 • Warmth: 8 Togs, equal to a quilted jacket.
 • Weather protection: fully waterproof and windproof.
 • Storage: jackets may be stored indefinitely, and are not affected by temperature or moisture, either during storage or in use.
 • Portability: the jacket’s small size and light weight make them easy to carry, whether as personal safety equipment, or for rapid deployment in emergencies involving large groups of people.
 • Re-usability: jackets can be re-used many times without loss of performance.

APPLICATIONS

Emergency Services

The Blizzard Survival Jacket is a vital piece of equipment for many situations in which people need to be kept warm, or treated immediately for chilling and hypothermia. It is unique in its combination of light weight and excellent thermal performance, whilst allowing wearers total freedom of movement.

Applications include everything from military deployment, marine and mountain rescue, to civil evacuations and disasters.

Blizzard Survival Jackets are particularly valuable in situations involving ‘walking wounded’. They are equally useful for bystanders at accidents, who often become severely chilled whilst everyone’s attention is focussed on the casualty.

Our Jackets are increasingly being chosen as standard equipment by military users, emergency services, civil emergency planners, medical authorities and rescue teams.

Outdoor Sports

Many walkers, climbers, cavers, canoeists, mountain rescue teams, ski mountaineers, adventure racers and others carry the Blizzard Survival Jackets as a safety product in case of accidents or emergencies.

By carrying a few Blizzard Survival Jackets, a group leader can give instant help to individuals at risk of developing Hypothermia, without having to stop the whole group, or disrupt the day’s activities. Rescue teams carry Blizzard Jackets to deal with this eventuality before it makes a bad situation worse.

Motoring & Working Outdoors

The Blizzard Survival Jacket is the ideal personal safety equipment for motorists and workers who may be stranded in remote locations – particularly if they need to retain movement in order to seek help or operate other equipment.

Military

This very compact piece of personal protection is ideal for use by special operations units.

Hot tips

If you sit or squat down, the jacket can be pulled down to cover almost the entire body.

Because Reflexcell™ products are so revolutionary and versatile, we recommend reading the full user instructions Getting The Most Out Of Reflexcell™ Products.

PRODUCT REVIEW

Read Blizzard Survival Jacket product review by National Outdoors.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Hypothermie Pak” te beoordelen
Zoeken